תחומי התמחות

דיני עבודה, משפט עבודה פרטי, משפט עבודה קיבוצי, חוזי עבודה, יחסי עובד-מעביד, שימוע לפני פיטורים, הטבות פרישה, שוויון הזדמנויות בעבודה, גישור עבודה, בוררות עבודה, הליכים משמעתיים, ייצוג והופעות בבתי משפט, בתי הדין לעבודה, הטרדה מינית,פיטורי נשים בהריון, זכויות עובדים, דיני פנסיה, הטבות פרישה, ביטוח לאומי, עבירות מינהליות, ערעורים מינהליים, אכיפה מינהלית, אכיפת דיני עבודה.

 

תחומי העיסוק של המשרד כוללים:

 

ייעוץ משפטי שוטף למעסיקים - ייעוץ למעסיקים בנוגע לסוגיות העולות מיחסי עובד-מעסיק;ליווי משפטי במכרזים, בתוכניות רה-ארגון והתייעלות; פיטורי צמצום ; חילופי מעבידים ועסקאות מסחריות הכרוכות בשינויים במתכונת יחסי העבודה בחברה; מיפוי סיכונים בתחום העבודה, הקטנתם וביטולם, ייעוץ במכלול ההיבטים המשפטיים הקשורים לקליטת עובדים,העסקתם ופיטוריהם.

 

ליטיגציה - ניהול וטיפול בתביעות בבית הדין לעבודה; ייצוג בהליכי סעדים זמניים, צווי מניעה,צווי עשה, מניעת פיטורים החזרה לעבודה וכו'; ייצוג בהליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה ובבג"צ.

 

משמעת - ייצוג בהליכי משמעת בפני טריבונלים משפטיים-משמעתיים.

 

הליכים מינהליים - ייצוג מעסיקים בהליכים מינהליים הנפתחים ע"י משרד הכלכלה (התמ"ת לשעבר) בנוגע להעסקת עובדים זרים, הוראות חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום וחוקיה עבודה השונים בגינם מופעל כנגד מעסיקים החוק להגברת האכיפה.

 

הממונה על חוק עבודת נשים - ייצוג מעסיקים ועובדים בסוגיות הנובעות מהעסקת נשים בהריון, איסור והתרת פיטורים וליווי מעסיקים ועובדות בחקירות במשרד הכלכלה (התמ"תלשעבר)בקשר לחוק עבודת נשים.

 

ועדת תעסוקה לפי חוק חיילים משוחררים - ייצוג למעסיקים ועובדים בסוגיות הנובעות מפיטורי עובדים המשרתים במילואים.

 

יחסי עבודה קיבוציים - הכנת הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים, ניהול מו"מ קיבוצי, ייצוג צדדים בסכסוכי עבודה קיבוציים.

 

ייעוץ משפטי לעובדים - ייעוץ בנוגע לזכויות משפטיות ולדרך מימושן; ייעוץ לקבוצות בפירוקים ובפשיטות רגל; הופעה בשימועים לפני פטורים וניהול מו"מ כספי עם המעסיק.

 

פנסיה וגמלאות - ייעוץ בנושא פנסיה וגמלאות, בדיקת הסדרי פנסיה ישנים וחדשים, הכנה ובדיקה של חוזי פרישה והטבות פרישה, טיפול בנושא פנסיית נכות, ידוע/ידועה בציבור.

 

חוות דעת - עריכת חוות דעת בנושאים הקשורים לתחום התמחות המשרד לצורך הכוונה משפטית, התייעלות והקטנת חשיפה לתביעות משפטיות.

 

עדכון שוטף - עדכון לקוחות המשרד בחידושים והתפתחויות בחקיקה, בפסיקה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ענפיים וכלליים.

 

הרצאות והשתלמויות - למשרד מערכי הרצאות בנושאי שכר יחסי עבודה והטרדה מינית בעבודה.

 

שפות: עברית, אנגלית.