שלח
  • פס"ד  בוחבוט נ' קריית חינוך מגדל אור (6.4.2015)

בית הדין פסק כי פיטורי התובעת נעשו שלא כדין, תוך הפלייתה מחמת גיל ותוך הפרת זכות הטיעון.

נפסק, כי הנתבעת תפצה את התובעת בגין אובדן השתכרות, בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ובגין הפרת זכות השימוע בסך כולל של 96,000 ש"ח.

לצפייה בפסק הדין המלא לחץ כאו

 

  •  פס"ד מזל אדרי נ' מדינת ישראל משרד הפנים (אוגוסט 2007)

האם התובעת הייתה עובדת של הנתבעת במשך כעשרים שנה או שמא סיפקה לנתבעת שירות מזון כעצמאית? בית הדין קבע כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד, מן הטעמים הבאים: התובעת עבדה במקום קבוע, בימים ובשעות עבודה שחפפו את שעות הפעילות של המשרד. היא הכינה את הכיבוד ונשאה אותו על מגש לחלקו לצוות מעובדי המשרד. כמו כן, התובעת מילאה פונקציות אינטרגרליות מפעילות היום יומית של המשרד.

 לצפייה בפסק הדין המלא לחץ כאן

 

  • פס"ד ויקטור גולדנברג נ' קרן יעקב מעבדת שיניים בע"מ (26.6.2008)

 ביה"ד קבע, כי בנסיבות העניין,התפטרותו של התובע מזכה אותו בפיצוי פיטורים מכוח הוראות ס' 11(א) לחוק פיצוי פיטורים.

ביה"ד קבע, כי עובד הרואה, שמעבידו פוגע בזכויותיו באורח מתמשך רשאי לנסות למצוא לעצמו פתרונות תעסוקה אחרים. משלא טרחה הנתבעת להגיב על דרישותיו של התובע, באופן כלשהו, או לדאוג למימוש זכויותיו בדרך אחרת, ולא שינו ממנהגם להלין משכורותיו ולא להעביר על שמו תשלומים לביטוח המנהלים, על אף שהמשיכו לנכות את חלק העובד משכרו החודשי - קמה לתובע הזכות "להתפטר בדין מפוטר".

לצפייה בפסק הדין המלא לחץ כאן