שדרות פלי"ם 2, בניין אשל, קומה ב', חיפה

כתובת

04-8266688

פקס: 153-4-8266689

anat@anatrosner-law.co.il
shay@anatrosner-law.co.il

כיתבו לנו

Blog

פיטורין מחמת גיל

אחד מעקרונות הבסיס של דיני העבודה הוא הפררוגטיבה של המעסיק לנהל את מקום העבודה על-פי ראות עיניו. כפועל יוצא מכך, רשאי מעסיק להביא לסיום העסקתו …
Read More

מהי זכות השימוע לפני פיטורים

זכות השימוע ומנגד, החובה לעריכת שימוע, בסקטור הפרטי, איננה כתובה בחוק והיא התפתחה באמצעות פסקי דין של בתי הדין לעבודה. מהי זכות השימוע?זכות השימוע מורכבת מזכות …
Read More

פיטורי עובד עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") אוסר על אפליית עובדים בעלי מוגבלות בתחומים הקשורים בין היתר לתעסוקה ונגישות. ובכלל זאת, בקבלה לעבודה, …
Read More

שכפול

ידועים בציבור – זכויות פנסיה 
Read More