פיטורין מחמת גיל

אחד מעקרונות הבסיס של דיני העבודה הוא הפררוגטיבה של המעסיק לנהל את מקום העבודה על-פי ראות עיניו. כפועל יוצא מכך, רשאי מעסיק להביא לסיום העסקתו של עובד בדרך של פיטורים. אולם הפררוגטיבה של המעסיק אינה בלתי מוגבלת ומולה עומד אינטרס העובד.פסיקת בתי הדין לעבודה קובעת כי הפעלת הסמכות הניהולית צריכה להיעשות בתום לב, בדרך מקובלת, …

פיטורין מחמת גיל לקריאה »